Družstevní 92, Prachatice, 383 01
388 319 890
geo@geoplanpt.cz

GEOPLAN Prachatice

geodetické práce

Created with Sketch.
KATASTR NEMOVITOSTÍ

– geometrické plány
– zaměření staveb pro kolaudaci
– oddělování pozemků
– vytyčování vlastnických hranic
– věcná břemena

PROJEKT A STAVBA

– zaměření podkladů pro projekční práce
– vytyčovací práce na stavbách
– zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení
– zaměřování skutečného stavu objektů

INFORMAČNÍ SYSTÉM MISYS

– prodej, instalace a údržba software MISYS
– zajištění a zpracování dat
– ÚAP, informační systémy obcí
– pasporty komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení…
– školení uživatelů

Kontaktujte nás