Družstevní 92, Prachatice, 383 01
388 319 890
geo@geoplanpt.cz

Poskytované služby

Created with Sketch.

Stavba a projekt

Stavba a projekt

 • inženýrské sítě – zpracování dokumentace skutečného provedení staveb v digitální formě dle směrnic DTMM, E.ON, O2, VAK nebo dle požadavků objednatele
 • dokumentace skutečného provedení objektů
 • polohopisné, výškopisné plány pro projekční práce a GIS
 • vytyčovací práce na stavbách

Geometrické plány

Geometrické plány

 • zaměření staveb pro kolaudaci
 • oddělování pozemků
 • vytyčování vlastnických hranic
 • věcná břemena

Informační systém MISYS

 • prodej a instalace software MISYS
 • vytváření projektů (ÚAP, informační systémy obcí)
 • příprava dat
 • školení uživatelů